skip to Main Content
Foto - all4shooters.com

Over luchtbuksbelangen.nl

In 2011 zijn er in de tweede kamer vragen gesteld over de ‘vrije’ verkrijgbaarheid van zwaardere luchtbuksen in Nederland. Hierop heeft de Minister van Justitie & Veiligheid destijds een onderzoek ingesteld waarbij vele partijen van zowel belanghebbende organisaties als overheid betrokken waren. Het oordeel van de onderzoekscommissie was destijds unaniem dat er niets veranderd moest worden aan het goed functionerende stelsel van legaal luchtbuksbezit in Nederland.

Om politieke redenen is dit unaniem onderschreven en grondig onderbouwd advies terzijde geschoven en heeft men toch voorgesteld om luchtbuksen met een mondingsenergie van boven 80 joule onder het vuurwapen verlofstelsel te brengen. Een voorstel dat praktisch onuitvoerbaar blijkt, voor burgers en overheid een enorme (financiële) lastenverzwaring betekent en nauwelijks tot geen veiligheidsvoordeel oplevert.

Luchtbuksbelangen.nl, een breed ondersteund initiatief van de Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars (VNW) en de Verenigde Vakspecialisten Jacht en Schietsport (VVJS) zet zich nu in om de belangen van de Nederlandse luchtbuksschutter te verdedigen. Onze gedeelde sport, passie en hobby mag niet ten prooi vallen aan een stukje bühnepolitiek. De uitvoering van deze vertegenwoordiging is belegd bij Phoenix Advisory, inmiddels een bekende naam in wapenland.

Het schieten met luchtbuksen gaat al eeuwen terug en is veruit de meest beoefende schietsport van Nederland maar wordt behalve in verenigingsverband veelal individueel beoefend. Ondanks het enorme aantal luchtbuksschutters is het daarom tot nu toe lastig gebleken deze kracht te bundelen. De VNW en de VVJS nemen daarom nu het initiatief om ons gezamenlijk belang te verdedigen maar ook de pracht van buksschieten te promoten.

Enkel een initiatief dat gedragen wordt door schutters, belangenverenigingen en vakbranche samen stelt ons in staat om op stevige wijze op te komen voor onze belangen.

Luchtbuksbelangen zorgt ervoor dat het juiste geluid de beleidsmakers in Den Haag bereikt. Daarnaast zijn we alleen samen in staat een vuist te maken op het moment dat dit in de toekomst nodig mocht zijn. Een kleine bijdrage, gedaan door véél betrokkenen maakt het ons mogelijk dit te op de juiste manier te doen.

Ondersteun ons initiatief met een kleine bijdrage en word op de hoogte gehouden van toekomstige ontwikkelingen. Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen het inperken van onze prachtige sport en hobby welke we al honderden jaren met veel plezier en zonder noemenswaardige problemen beoefenen!

We vragen u om een eenmalige bijdrage van een bedrag naar keuze. Volgend jaar verzoeken we u dit opnieuw zodat u zelf kunt beoordelen of luchtbuksbelangen.nl haar beloften heeft weten waar te maken.

Hopelijk mogen we op uw steun rekenen. Wíj gaan ervoor!

Ik steun graag